Special Valuation

EXPLOITATIE GEBONDEN VASTGOED

Om de marktwaarde van exploitatie gebonden vastgoed te bepalen kiest REVALUE twee benaderingen. Eén vanuit de exploitatiemogelijkheden en één vanuit de alternatieve aan wendbaarheid. Een bioscoop en een zwembad bijvoorbeeld zijn weliswaar verschillend, maar de waarde voor beide wordt bepaald door het nut dat cliënten er aan toeschrijven via het kopen van een kaartje. Die inkomstenstroom is één van de onderdelen in de waardering. Ook voor parkeergarages, hotels, golfbanen, attractieparken en dergelijke vormen beide invalshoeken de basis voor de marktwaarde.

Bij exploitatiegebonden vastgoed zoals hotels en tankstations wordt de waarde bepaald aan de hand van de huurinkomsten die op een economisch verantwoorde wijze gedragen kunnen worden door de exploitant van het vastgoed. De reële markthuur wordt herleid uit de resultatenrekening van de onderneming.
In onderstaande figuur staat schematisch de verschillende waarderings-methodenen technieken weergegeven, gerelateerd aan het type vastgoed.