Valuation

Wat doen we

De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald door de marktomstandigheden waarin het vastgoed wordt verhandeld en/of de mogelijkheden wat er mee kan gebeuren. De vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door: ondoorzichtigheid, immobiliteit en omgevingsfactoren, actuele/tijdelijke omstandigheden en economisch- en maatschappelijke ontwikkelingen.

De marktwaarde wordt bepaald op basis van de volgende methoden:

Comparatieve methode
Uw vastgoed wordt vergeleken met de waarde en recente verkopen van vergelijkbare objecten en mede op basis van die vergelijking wordt de waarde samengesteld;

Inkomstenmethode
De waarde wordt met name bepaald op basis van de (gegarandeerde) huurinkomsten over vele jaren, de risico’s van de huurder, technische staat van het gebouw en vooral weder-verhuurbaarheid van het object als de huurder weer weggaat;
De waarde is met name afhankelijk van het marktconforme rendement wat men kan behalen door het vastgoed zo optimaal aan te kopen, te (ver)bouwen en vervolgens te verhuren;
Bij exploitatiegebonden vastgoed zoals hotels en tankstations wordt de waarde bepaald aan de hand van de huurinkomsten die op een economisch verantwoorde wijze gedragen kunnen worden door de exploitant van het vastgoed. De reële huurwaarde wordt herleid uit de resultatenrekening van de onderneming.

Kostenmethode
De waarde is een residu van de waarde op basis van methode 1 en 2 minus alle geprojecteerde kosten om het vastgoed daartoe te ontwikkelen en te bouwen zodat huurinkomsten en een gezond rendement voor de verhuurder mogelijk zijn;
Bij bestaand incourant vastgoed wordt de waarde bepaald op basis van totale theoretische stichtingskosten, verminderd met technische en functionele veroudering.

Wettelijke voorschriften
Een huurherzieningswaarde conform art BW7:303 wordt uitgevoerd conform wettelijke bepalingen.

REVALUE bepaalt volgens een of meerdere van bovengenoemde methoden nauwkeurig de waarde van verschillende typen commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkels, bedrijfshallen en hotels in Nederland. Sterker, sinds jaar en dag schakelen grote en minder grote (internationale)institutionele en private investeerders REVALUE hier naar alle tevredenheid al voorin. Ook voor eigenaar/gebruikers die inzicht willen in de actuele waarden conform de meest actuele marktinformatie bepaalt REVALUE de marktwaarde voor financiering of voor de jaarrekening.