Value engineering

Value Engineering gaat over waarde-behoud en waarde optimalisatie. Wat is er nodig om de waarde van uw vastgoed te behouden en te optimaliseren? Permanente signalering en controle van de waarde-elementen is daarbij van essentieel belang.

REVALUE helpt met het ontwikkelen en structureren van complexe vastgoedvraagstukken.

Op basis van onze ervaringen met het creëren en optimaliseren van waarde in vastgoedprojecten en met een scherp oog voor financiële kwaliteit realiseren we duurzame business cases en deals.

Op basis van onze fundamentele kennis en waardering van grond- en vastgoedexploitaties, bedenken en implementeren we op maat gesneden financiële en contractuele constructies. Dit omvat meer dan rekensommen en rapporten; belangrijke onderwerpen die een integraal onderdeel vormen van onze dienstverlening zijn ontwikkel- en faseringstrategie, financiering, aanbesteding en publiek private samenwerking, kortom value engineering !