Revalue

Valuation

Valuation

Wat doen we De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald door de marktomstandigheden waarin het vastgoed wordt verhandeld en/of de mogelijkheden wat er mee kan gebeuren. De vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door: ondoorzichtigheid, immobiliteit en omgevingsfactoren,...
Value engineering

Value engineering

Value Engineering gaat over waarde-behoud en waarde optimalisatie. Wat is er nodig om de waarde van uw vastgoed te behouden en te optimaliseren? REVALUE  helpt met het ontwikkelen en structureren van complexe vastgoedvraagstukken. Op basis...
Special Valuation

Special Valuation

EXPLOITATIE GEBONDEN VASTGOED Om de marktwaarde van exploitatie gebonden vastgoed te bepalen kiest REVALUE twee benaderingen. Eén vanuit de exploitatiemogelijkheden en één vanuit de alternatieve aan wendbaarheid. Een bioscoop en een zwembad bijvoorbeeld zi...

Over ons

REVALUE is een specialist in waardering en ontwikkeling van vastgoed en projecten en opgericht in 2013.

Ons team is economisch, financieel analytisch, bouwkundig en commercieel vaardig. Onze kracht ligt in het zien van mogelijkheden voor bestaand vastgoed en projecten. Onze toegevoegde waarde is financieel onderbouwd.

 

Valuation

Wat doen we
De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald door de marktomstandigheden waarin het vastgoed wordt verhandeld en/of de mogelijkheden wat er mee kan gebeuren. De vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door: ondoorzichtigheid, immobiliteit en omgevingsfactoren, actuele/tijdelijke omstandigheden en economisch- en maatschappelijke ontwikkelingen.

De marktwaarde wordt bepaald op basis van de volgende methoden:

Comparatieve methode
Uw vastgoed wordt vergeleken met de waarde en recente verkopen van vergelijkbare objecten en mede op basis van die vergelijking wordt de waarde samengesteld;

Inkomstenmethode
De waarde wordt met name bepaald op basis van de (gegarandeerde) huurinkomsten over vele jaren, de risico’s van de huurder, technische staat van het gebouw en vooral weder-verhuurbaarheid van het object als de huurder weer weggaat;
De waarde is met name afhankelijk van het marktconforme rendement wat men kan behalen door het vastgoed zo optimaal aan te kopen, te (ver)bouwen en vervolgens te verhuren;
Bij exploitatiegebonden vastgoed zoals hotels en tankstations wordt de waarde bepaald aan de hand van de huurinkomsten die op een economisch verantwoorde wijze gedragen kunnen worden door de exploitant van het vastgoed. De reële huurwaarde wordt herleid uit de resultatenrekening van de onderneming.

Kostenmethode
De waarde is een residu van de waarde op basis van methode 1 en 2 minus alle geprojecteerde kosten om het vastgoed daartoe te ontwikkelen en te bouwen zodat huurinkomsten en een gezond rendement voor de verhuurder mogelijk zijn;
Bij bestaand incourant vastgoed wordt de waarde bepaald op basis van totale theoretische stichtingskosten, verminderd met technische en functionele veroudering.

Wettelijke voorschriften
Een huurherzieningswaarde conform art BW7:303 wordt uitgevoerd conform wettelijke bepalingen.

REVALUE bepaalt volgens een of meerdere van bovengenoemde methoden nauwkeurig de waarde van verschillende typen commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkels, bedrijfshallen en hotels in Nederland. Sterker, sinds jaar en dag schakelen grote en minder grote (internationale) institutionele en private investeerders REVALUE hier naar alle tevredenheid al voor in. Ook voor eigenaar/gebruikers die inzicht willen in de actuele waarden conform de meest actuele marktinformatie bepaalt REVALUE de marktwaarde voor financiering of voor de jaarrekening.

Special Valuation

EXPLOITATIE GEBONDEN VASTGOED

Om de marktwaarde van exploitatie gebonden vastgoed te bepalen kiest REVALUE twee benaderingen. Eén vanuit de exploitatiemogelijkheden en één vanuit de alternatieve aan wendbaarheid. Een bioscoop en een zwembad bijvoorbeeld zijn weliswaar verschillend, maar de waarde voor beide wordt bepaald door het nut dat cliënten er aan toeschrijven via het kopen van een kaartje. Die inkomstenstroom is één van de onderdelen in de waardering. Ook voor parkeergarages, hotels, golfbanen, attractieparken en dergelijke vormen beide invalshoeken de basis voor de marktwaarde.

Bij exploitatiegebonden vastgoed zoals hotels en tankstations wordt de waarde bepaald aan de hand van de huurinkomsten die op een economisch verantwoorde wijze gedragen kunnen worden door de exploitant van het vastgoed. De reële markthuur wordt herleid uit de resultatenrekening van de onderneming.
In onderstaande figuur staat schematisch de verschillende waarderings-methodenen technieken weergegeven, gerelateerd aan het type vastgoed.Value engineering

Value Engineering gaat over waarde-behoud en waarde optimalisatie. Wat is er nodig om de waarde van uw vastgoed te behouden en te optimaliseren?

REVALUE helpt met het ontwikkelen en structureren van complexe vastgoedvraagstukken.

Op basis van onze ervaringen met het creëren en optimaliseren van waarde in vastgoedprojecten en met een scherp oog voor financiële kwaliteit realiseren we duurzame business cases en deals.

Op basis van onze fundamentele kennis en waardering van grond- en vastgoedexploitaties, bedenken en implementeren we op maat gesneden financiële en contractuele constructies. Dit omvat meer dan rekensommen en rapporten; belangrijke onderwerpen die een integraal onderdeel vormen van onze dienstverlening zijn ontwikkel- en faseringstrategie, financiering, aanbesteding en publiek private samenwerking, kortom value engineering !